Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk       Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 30.09.2022      
Výpis
z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
 
Název:Českobratrská církev evangelická
Sídlo:Ulice a číslo:Jungmannova 22/9
Obec:Praha 1-Nové Město
PSČ:11000
IČO:00445223
Datum registrace:01.09.1991Číslo registrace:308/1991/09
Statutární orgán:Název:Představitelé povšechného sboru Českobratrské církve evangelické
Členové:synodní kurátorJIŘÍ SCHNEIDEROd: 22.11.2021
02.08.1963
synodní seniorPAVEL POKORNÝOd: 22.11.2021
20.08.1960
Způsob jednání statutárního orgánu:Nejvyšším správním orgánem Českobratrské církve evangelické je šestičlenná synodní rada. V jejím čele stojí synodní senior a synodní kurátor, kteří tvoří statutární orgán církve, tj. společně podepisují listiny a zastupují církev navenek. Název statutárního orgánu je představitelé povšechného sboru Českobratrské církve evangelické. Synodní rada může pověřit jiného svého člena, aby v rámci její působnosti jednal ve vymezeném případu jménem církve. Své oprávnění jednat prokáže pověřený člen synodní rady třetí osobě písemným pověřením, které bude obsahovat rozsah jeho oprávnění, podpisy synodního seniora a synodního kurátora, příp. jejich zástupců, a bude opatřeno razítkem církve. Pro dobu nepřítomnosti synodního seniora nebo synodního kurátora pověří synodní rada jejich zastupováním některého z jejich náměstků. Pověření musí mít písemnou formu, musí obsahovat dobu, na niž je udělováno, podpisy dvou členů synodní rady a musí být opatřeno razítkem církve.
Oprávnění k výkonu zvláštních práv:Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody.
Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách ČR
Vyučovat náboženství na státních školách.
Zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Zřizovat církevní školy.
Datum přiznání:07.01.2002
 
V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení registrace, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.