Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk          Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 24.05.2024      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Rodina Panny Marie
Sídlo:Ulice a číslo:Husova 2
Obec:Nové Hrady
PSČ:37333
IČO:73633771
Datum evidence:03.02.2006Číslo evidence:8/2-51/2006-2171
Statutární orgán:pověřený zástupceANDREJ ŠABOOd: 01.10.2017
26.05.1985
představenýRADOSLAV ŠEDIVÝOd: 01.10.2017
02.11.1978
Způsob jednání statutárního orgánu:Není-li dále stanoveno jinak, jedná člen statutárního orgánu samostatně. Ve věcech, jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví, jehož hodnota přesahuje částku 40.000.000,- Kč, a dále ve věcech směnečných a obdobných jedná statutární orgán platně pouze se souhlasem předsedy nebo místopředsedy nebo generálního sekretáře České biskupské konference. Ve věcech, jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví, jehož hodnota je nižší než 40.000.000,- Kč, ale přesahuje částku 500.000,- Kč, jedná statutární orgán platně pouze se souhlasem biskupa nebo generálního vikáře Biskupství českobudějovického, v případě neobsazení těchto pozic pak se souhlasem administrátora diecéze. Souhlas může být udělen i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání. Směnky a obdobné instrumenty vystavené nebo vydané bez písemného souhlasu zavazují výlučně výstavce směnky jako fyzickou osobu. Ve věcech vydání historického majetku jedná statutární orgán samostatně bez omezení.
Zřizovatel:Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, České Budějovice 1, 37001, IČ 00445118
 
V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.